Persondatapolitik

I nedenstående kan du læse vores politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside.

FOECON ApS indsamling af dine personoplysninger
Vi indsamler de personoplysninger som du afgiver på vores hjemmeside, eller som du giver samtykke til.

Brug af tjenesten ”kontakt os” på vores hjemmeside forudsætter at du afgiver visse personlige oplysninger.

De personoplysninger som vi indsamler, omfatter dit navn, din mail, dit telefonnummer og evt. oplysninger som du afgiver under evt. bemærkninger. Herudover indsamler vi oplysninger om din færden på vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne for at kunne kontakte dig og give dig den bedst mulige service.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, ligesom vi heller ikke benytter dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål som personoplysningerne er indsamlet til.

Brug af cookie

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.  

Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi bestræber sig på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger på bedst mulige måde og vi har indført sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen samt til at få berigtiget og slettet de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontakt os

Frederik Mygind Østergaard

frederik@foecon.dk

www.foecon.dk

 

 

Personal data policy

Below you can read our policy for processing the personal data that you provide when you visit our website.

 

FOECON ApS collection of your personal data

We collect the personal data that you provide on our website or that you consent to.

Use of the “contact us” service on our website requires that you provide certain personal information.

The personal data that we collect includes your name, your email, your telephone number, and possibly information that you submit under any remarks. In addition, we collect information about your journey on our website.

 

We collect the information in order to contact you and provide you with the best possible service.

We do not pass on your personal data, nor do we use your data for marketing purposes.

We only store your personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes for which the personal data was collected.

Use of cookies

We use cookies on our website.

 

Protection of your personal data

We strive to protect your personal data in the best possible way, and we have introduced security measures for this purpose.

Insight, correction, or deletion of your personal data

You have the right to gain insight into which personal data we process about you. You also have the right to object to the collection and to have the personal data that we have collected about you corrected and deleted.

 

Contact us

Frederik Mygind Østergaard

frederik@foecon.dk
www.foecon.dk